Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Tùng Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Tùng Dương

Phạm Tùng Dương
Này cái cậu cute Làm người yêu mk nhé :))

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Phạm Tùng Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 23:12:54
Phạm Tùng Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 17:29:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Phạm Tùng Dương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-06 23:03:45
Phạm Tùng Dương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-06 23:02:35