Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Tuấn Kiệt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Tuấn Kiệt

Phạm Tuấn Kiệt
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:17:59
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:03:03
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:13:08

Điểm thi

Phạm Tuấn Kiệt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-12 17:12:14