Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Tuấn Kiệt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Tuấn Kiệt

Phạm Tuấn Kiệt
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 7.10 - Tổng điểm 142

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.40 - Tổng điểm 24

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 5.49 - Tổng điểm 384

Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:13:08
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:03:03
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:17:59

Điểm thi

Phạm Tuấn Kiệt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-12 17:12:14