Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phmj hị Khánh Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phmj hị Khánh Giang

Phmj hị Khánh Giang
MAI ANH Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 23:00:39
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 23:02:46
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 23:06:41
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 21:25:32
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 21:34:21
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 21:20:26
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 10:40:35
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 10:48:26
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 21:37:46
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 20:14:31
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:50:11
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 21:55:44
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 22:01:47
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 22:57:46
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 22:56:49
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 13:45:14
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 12:12:35
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 21:51:44
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 12:08:46
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn. Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 12:41:19
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Vị trí
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 23:11:10

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 15:07:35
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 23:00:03
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 23:05:16
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 86: ôp ơp (hộp, lớp)
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 21:52:54
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 12:15:44
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 12:23:36
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 12:29:26
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 12:35:27
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 12:41:35

Luyện Tiếng Anh

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:18:27
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 11:55:27
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 12:05:21
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 23:19:21
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 21:38:54
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 21:42:46
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 22:01:34
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 12:58:55
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 12:50:55
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 12:55:47
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 13:02:33
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 16:59:00
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 17:05:10
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 22:33:09
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 22:35:29
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 22:43:19
Phmj hị Khánh Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 20:57:01

Điểm thi

Phmj hị Khánh Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:21:18
Phmj hị Khánh Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-22 22:52:50
Phmj hị Khánh Giang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-26 21:39:10
Phmj hị Khánh Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-26 21:14:25
Phmj hị Khánh Giang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-26 21:11:28
Phmj hị Khánh Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-24 22:10:26
Phmj hị Khánh Giang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-24 22:02:26