Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với minh phượng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

minh phượng

minh phượng
xin chào các bạn. Bn nào tick cho mik thì kb và nhắc mik nhé mik sẽ trả lại cho,giúp mik lên 2000 điểm nhé

Luyện toán

96 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9600

minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 20:43:56
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:24:43
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 15:28:42
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:33:56
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 20:50:11
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 13:12:41
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 16:46:02
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 09:08:37
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 20:38:12
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 20:40:38
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:11:01
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:29:11
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 14:42:53
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 15:00:51
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 15:33:23
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 20:46:51
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 20:39:55
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 15:46:06
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 15:16:31
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 15:08:30
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 15:28:30
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 13:51:10
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 14:28:10
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 14:31:50
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 20:02:03
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 18:34:20
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 18:44:15
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 18:46:34
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 18:49:56
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 18:52:39
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 19:47:54
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 19:50:42
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 14:29:50
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 14:30:56
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 14:33:17
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 14:34:37
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 14:37:36
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 14:58:40
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 18:55:43
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:04:18
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:08:02
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:10:30
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 13:46:39
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 16:11:08
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 13:56:11
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:15:22
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:19:01
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 16:19:03
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 15:54:24
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 13:49:35
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 13:44:21
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 16:43:52
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 15:23:15
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 16:58:54
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 16:26:21
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 16:50:31
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:20:39
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:29:31
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:33:16
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 19:39:09
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 19:44:53
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 19:48:29
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 20:18:38
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 20:27:10
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 20:34:06
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 18:30:51
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 19:53:41
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 20:16:24
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 19:23:52
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 19:29:41
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 19:41:48
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 19:30:52
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 19:53:08
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 16:50:25
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng các số từ 1 đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 17:07:42
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 20:15:59
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 20:10:26
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 19:25:11
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 16:09:10
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 20:37:27
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 20:32:15
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 20:00:29
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 15:44:12
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 14:38:25
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 14:40:56
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 13:33:09
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 15:35:14
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 13:07:15
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 13:17:52
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 13:21:23
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 13:23:03
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 14:49:57
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 14:51:22
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 14:53:36
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 14:55:01
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 14:56:32

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 14:53:08
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 15:34:19
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 15:35:53
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 13:17:12
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 13:19:29

Luyện Tiếng Anh

28 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2800

minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 10:48:12
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 18:00:15
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 10:17:40
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:13:41
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 10:25:12
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 10:26:25
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 10:33:43
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:38:28
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:39:26
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 20:59:34
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 15:21:50
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:36:28
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 15:28:31
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:46:56
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:57:28
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 19:16:05
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 15:37:06
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 16:12:22
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 16:19:00
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 15:13:29
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 15:56:28
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 15:58:01
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 09:41:13
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 15:06:52
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 16:06:36
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 16:23:03
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 15:22:19
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:24:27

Điểm thi

minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-30 16:52:36
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-27 19:56:17
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-26 18:59:21
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-25 16:37:35
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-25 16:35:34
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:50:53
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:48:48
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:44:39
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:37:48
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:36:22
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:35:32
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:34:06
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:33:02
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-10-12 13:43:32
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-11 15:22:50