Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với minh phượng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

minh phượng

minh phượng
xin chào các bạn. Bn nào tick cho mik thì kb và nhắc mik nhé mik sẽ trả lại cho,giúp mik lên 2000 điểm nhé

Luyện toán

96 -Trung bình 9.77 - Tổng điểm 9765

minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 13:56:11
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 13:46:39
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 15:23:15
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 16:11:08
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 16:09:10
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:19:01
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:15:22
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:10:30
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:08:02
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:04:18

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 6.46 - Tổng điểm 517

minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 13:19:29
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 13:17:12
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 15:35:53
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 15:34:19
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 14:53:08

Luyện Tiếng Anh

28 -Trung bình 7.20 - Tổng điểm 3241

minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:24:27
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 15:22:19
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 16:23:03
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 16:06:36
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 15:06:52
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 09:41:13
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 15:58:01
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 15:56:28
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 15:13:29
minh phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 16:19:00

Điểm thi

minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-30 16:52:36
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-27 19:56:17
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-26 18:59:21
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-25 16:37:35
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-25 16:35:34
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:50:53
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:48:48
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:44:39
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:37:48
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:36:22
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:35:32
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:34:06
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-24 19:33:02
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-10-12 13:43:32
minh phượng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-11 15:22:50