Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phamvanluu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phamvanluu

phamvanluu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

phamvanluu làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-07-10 21:52:12
phamvanluu làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-07-10 21:42:27
phamvanluu làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-07-10 21:29:24
phamvanluu làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-07-10 20:42:25

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm