Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với pham thi bich loan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

pham thi bich loan

pham thi bich loan
Chào mừng các bạn đến với nhà mình . Rất hân hạnh được đón tiếp . Chúng ta sẽ chia sẻ truyện vui buồn khi các bạn kết bạn với mình !!!!!!

Điểm thi

pham thi bich loan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-21 14:06:40
pham thi bich loan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 21:33:58
pham thi bich loan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 17:56:14
pham thi bich loan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-21 04:47:43
pham thi bich loan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 21:07:15
pham thi bich loan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-10 05:38:01

Luyện toán

12 -Trung bình 9.09 - Tổng điểm 1272

pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 05:34:38
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 18:44:24
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 12:17:40
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-04-14 16:36:34
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 11:10:59
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 05:35:13
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-04-07 11:29:06
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-07-21 15:23:10
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-04-28 16:56:01
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-07-12 13:51:19