Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với pham thi bich loan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

pham thi bich loan

pham thi bich loan
Chào mừng đến lâu đài của mình. Rất hân hạnh được đón tiếp. Các bạn hãy kết bạn với mình nhé !!! chúng ta có thể chia sẻ những truyện vui buồn với nhau ở nhà của mình !!

Điểm thi

pham thi bich loan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-21 14:06:40
pham thi bich loan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 21:33:58
pham thi bich loan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 17:56:14
pham thi bich loan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-21 04:47:43
pham thi bich loan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 21:07:15
pham thi bich loan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-10 05:38:01

Luyện toán

8 -Trung bình 9.83 - Tổng điểm 983

pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 05:34:38
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 18:44:24
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 12:17:40
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-04-14 16:36:34
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 11:10:59
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 05:35:13
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-04-07 11:29:06
pham thi bich loan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-04-28 16:56:01