Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pham Gia Quynh Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pham Gia Quynh Anh

Pham Gia Quynh Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

14 -Trung bình 6.96 - Tổng điểm 2087

Pham Gia Quynh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:27:43
Pham Gia Quynh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 22:24:53
Pham Gia Quynh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 22:16:49
Pham Gia Quynh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 22:10:02
Pham Gia Quynh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:47:57
Pham Gia Quynh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 20:50:51
Pham Gia Quynh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 20:44:13
Pham Gia Quynh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:48:13
Pham Gia Quynh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:33:43
Pham Gia Quynh Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 11:48:43

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Pham Gia Quynh Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-27 21:50:58
Pham Gia Quynh Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-20 20:21:22