Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Đức Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Đức Thành

Phạm Đức Thành
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Phạm Đức Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 14:33:11
Phạm Đức Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 14:47:59
Phạm Đức Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 17:57:40
Phạm Đức Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 18:22:54
Phạm Đức Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 18:30:43

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Phạm Đức Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 18:36:37
Phạm Đức Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 18:40:25

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi