Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Đức Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Đức Thành

Phạm Đức Thành
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

5 -Trung bình 7.57 - Tổng điểm 757

Phạm Đức Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 18:30:43
Phạm Đức Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 18:22:54
Phạm Đức Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 14:47:59
Phạm Đức Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 14:33:11
Phạm Đức Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 17:57:40

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 8.33 - Tổng điểm 250

Phạm Đức Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 18:40:25
Phạm Đức Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 18:36:37

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 3.00 - Tổng điểm 30

Điểm thi