Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phuongthao. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phuongthao

phuongthao
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: phuongthao
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 2.22 - Tổng điểm 222

phuongthao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 16:37:48

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.30 - Tổng điểm 13

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 8.11 - Tổng điểm 730

phuongthao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:56:40
phuongthao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:35:11
phuongthao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:42:36
phuongthao đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 15:06:15

Điểm thi

phuongthao làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.3 điểm
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2019-12-25 23:00:44
phuongthao làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-16 21:46:03
phuongthao làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-12 21:47:38
phuongthao làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-12 21:39:45
phuongthao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-07 20:10:16
phuongthao làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-07 19:55:31
phuongthao làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-06 21:12:28
phuongthao làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-06 21:34:28
phuongthao làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-24 20:20:54
phuongthao làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-16 21:09:47
phuongthao làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-16 20:55:19