Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Keọ Ngọt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Keọ Ngọt

Keọ Ngọt
☘ ☘Con đường thành công không đến với những kẻ lười biếng. Xin chào đã ghé thăm nhà của mình. Mình thích conan. Ai là fan conan thì kb với mình nhé! Thank you ^_^. Goodbye ☘ ☘

Luyện toán

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-23 13:39:50
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-07-29 17:11:48
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-07-24 13:02:36
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-07-23 17:07:02
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-07-25 10:52:55
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 16:47:38
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-07-10 10:09:59
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 16:46:48
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 16:10:07
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-22 10:48:10
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-06 16:38:35
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 10:34:59
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 11:11:57
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-31 08:32:01
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 12:27:56
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-02 12:02:31
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-17 10:47:25
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-18 21:08:48
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 11:37:05
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-08-02 11:22:04
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 12:47:01
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 10:33:58
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-08-05 09:58:32
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 12:43:57
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 12:43:43
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 12:44:40
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 11:16:08
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 12:45:23
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại lượng tỉ lệ nghịch (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 16:07:21
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàm số, đồ thị hàm số
Lần cuối làm bài: 2018-03-09 19:34:01
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 12:54:22

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-03-12 11:15:12
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 15:40:57
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-03-12 11:14:39
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 15:39:29
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 15:46:20
Keọ Ngọt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 15:58:53

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-14 16:20:39
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-06 09:45:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-24 14:03:11
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-03-24 13:56:44
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-16 20:12:37
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-12 11:31:37
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-11 10:20:38
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-11 10:16:01
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 10:12:31
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 10:06:59
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 10:02:27
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:55:48
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:51:03
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:46:29
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:40:35
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:23:26
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:16:53
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-11 09:06:29
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-03-07 15:09:33
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-07 15:00:22
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-07 14:58:12
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-03-07 14:54:51
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-07 14:51:19
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-14 13:14:12
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-14 13:11:23
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-14 13:09:43
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-14 13:08:12
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-14 13:06:34
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-14 13:04:32
Keọ Ngọt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-14 13:02:21