Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lê thu phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lê thu phương

lê thu phương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 4.86 - Tổng điểm 243

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

lê thu phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-06-27 09:34:59

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

lê thu phương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-12 16:01:50
lê thu phương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-08 14:48:07
lê thu phương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-06-05 18:44:51
lê thu phương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-05 18:36:46