Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Onizuka Takeshi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Onizuka Takeshi

Onizuka Takeshi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 21:17:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-05 21:50:28

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm