Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Wendy Marvell. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Wendy Marvell

Wendy Marvell
♥ ♥ MAth - all love-

Luyện toán

1 -Trung bình 3.57 - Tổng điểm 357

Wendy Marvell đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 20:25:51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Wendy Marvell làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-10 21:08:50
Wendy Marvell làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 19:13:05
Wendy Marvell làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-04 21:20:08
Wendy Marvell làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-09-22 04:33:45