Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡

♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡

Luyện toán

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 17:19:34
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 17:10:29
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 14:21:46
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 14:22:05
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 08:54:40
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-07-18 08:30:53
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 20:38:17
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 20:14:06
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 12:37:08
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 10:11:19
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:40:48

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2018-01-12 16:37:34
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 16:57:02
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 20:00:05
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 18:18:24
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:19:28
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Người bán quạt may mắn
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 15:29:51

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-08-17 08:46:32
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-23 16:46:53
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-19 10:59:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-16 11:58:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-16 06:27:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-16 06:25:42
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-16 06:24:15
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 06:21:12
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-13 16:56:23
♡ᏂàᏁッᏁᏂi♡ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-26 19:59:06