Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kary Lê Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kary Lê Phương

Kary Lê Phương
Acc đk chủ nick cho rồi nha !!

Luyện toán

11 -Trung bình 5.83 - Tổng điểm 3266

Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 20:38:17
Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 10:11:19
Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:40:48
Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 20:14:06
Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 12:37:08
Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-07-18 08:30:53
Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 14:21:46
Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 14:22:05
Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 08:54:40
Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 17:10:29

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 6.74 - Tổng điểm 1956

Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Người bán quạt may mắn
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 15:29:51
Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 21:19:28
Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 18:18:24
Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 20:00:05
Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 16:57:02
Kary Lê Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2018-01-12 16:37:34

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 5.76 - Tổng điểm 576

Điểm thi

Kary Lê Phương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-08-17 08:46:32
Kary Lê Phương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-23 16:46:53
Kary Lê Phương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-19 10:59:03
Kary Lê Phương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-16 11:58:08
Kary Lê Phương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-16 06:27:25
Kary Lê Phương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-16 06:25:42
Kary Lê Phương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-16 06:24:15
Kary Lê Phương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 06:21:12
Kary Lê Phương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-13 16:56:23
Kary Lê Phương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-26 19:59:06