Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với không cần ai biết. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

không cần ai biết

không cần ai biết
Mh là một cô gái nhưng rất dễ tức giận dù chỉ là một lời nói xúc phạm nhỏ mh cũng đã cảm thấy nó rất to lớn nhưng mh cũng rất dễ bỏ qua lỗi cho người khác và mh luôn bên bn bè khi buồn cũng như khi vui bn mh quý mh lắm nhưng có một số người không đuocj thích mh cho lắm nhưng mh kô quan tâm tới chuyện đó bỏ qua tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Luyện toán

8 -Trung bình 5.23 - Tổng điểm 1256

không cần ai biết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-11-17 15:55:13
không cần ai biết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-11-15 04:51:59
không cần ai biết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 16:17:25
không cần ai biết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 14:02:16
không cần ai biết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 13:47:13
không cần ai biết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 16:12:21
không cần ai biết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 17:46:56
không cần ai biết đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 13:56:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

không cần ai biết làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-13 16:40:47
không cần ai biết làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-07 20:21:08
không cần ai biết làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-07 20:18:27
không cần ai biết làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-29 19:17:32
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-10-26 18:29:10
không cần ai biết làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-19 19:06:46
không cần ai biết làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-19 19:03:06
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-10-19 18:59:00
không cần ai biết làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-13 19:57:40