Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nahayumi Hana. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nahayumi Hana

Nahayumi Hana
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 6.78 - Tổng điểm 813

Nahayumi Hana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-15 16:21:41
Nahayumi Hana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-05-21 12:28:28
Nahayumi Hana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-05-18 19:36:26

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nahayumi Hana làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-11 20:17:30
Nahayumi Hana làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-16 20:30:51