Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhoc ngoc xd. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhoc ngoc xd

Nhoc ngoc xd
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Nhoc ngoc xd làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-11 11:33:33
Nhoc ngoc xd làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-11 11:32:10
Nhoc ngoc xd làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-11 11:29:42

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm