Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tưởng Nguyễn Nhật Hạ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tưởng Nguyễn Nhật Hạ

Tưởng Nguyễn Nhật Hạ
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mình mong các cậu,các anh,các chị,các em kết bạn với mình. Mong tất cả chúng ta luôn hòa thuận để đất nước Việt Nam mãi mãi xinh đẹp. Mình không còn FA nữa

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-06-17 21:13:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-19 21:42:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-19 21:40:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-19 21:38:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-15 21:34:41
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-31 20:28:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-20 20:22:53
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-19 22:21:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-19 22:14:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-19 22:10:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-18 21:22:26

Luyện toán

19 -Trung bình 8.06 - Tổng điểm 2901

Tưởng Nguyễn Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-22 21:35:48
Tưởng Nguyễn Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-05-22 21:33:04
Tưởng Nguyễn Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-05-22 21:42:10
Tưởng Nguyễn Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2016-05-23 20:56:07
Tưởng Nguyễn Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-05-22 21:40:09
Tưởng Nguyễn Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-05-22 21:26:02
Tưởng Nguyễn Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-05-23 21:06:06
Tưởng Nguyễn Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 21:03:13
Tưởng Nguyễn Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 20:56:59
Tưởng Nguyễn Nhật Hạ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 21:12:54