Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Bá Gia Nhất. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Bá Gia Nhất

Phạm Bá Gia Nhất
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

23 -Trung bình 7.10 - Tổng điểm 3051

Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 21:47:53
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 21:22:53
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 20:37:51
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 09:49:59
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-17 07:46:37
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 09:39:15
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 16:52:23
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2016-08-17 07:32:38
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 08:06:55
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 08:01:24

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 240

Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2018-06-22 16:00:50
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-04-08 09:35:34

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 20:51:57

Điểm thi

Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-25 21:16:19
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-02 21:07:40
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-13 16:56:13
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-13 16:51:43
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-13 16:49:49
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-02 20:17:28
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-08 20:10:12
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-08 20:53:12
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-18 16:56:08
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-13 21:37:35
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-13 21:12:45