Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Bá Gia Nhất. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Bá Gia Nhất

Phạm Bá Gia Nhất
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 21:16:07
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 10:07:31
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 09:32:23
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 16:52:23
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 09:20:38
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 09:39:15
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 09:49:59
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 20:37:51
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-08-20 21:22:53
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 09:19:36
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 09:27:06
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 20:58:29
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 21:05:24
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 08:06:55
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2016-08-17 07:32:38
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-17 07:46:37
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 15:43:16
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 09:40:51
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 08:01:24
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 21:51:21
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 07:42:08
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 07:51:47
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 21:47:53

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-04-08 09:35:34
Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2018-06-22 16:00:50

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Phạm Bá Gia Nhất đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 20:51:57

Điểm thi

Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-25 21:16:19
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-02 21:07:40
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-13 16:56:13
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-13 16:51:43
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-13 16:49:49
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-02 20:17:28
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-08 20:10:12
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-08 20:53:12
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-18 16:56:08
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-13 21:37:35
Phạm Bá Gia Nhất làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-13 21:12:45