Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với •๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ

•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

45 -Trung bình 9.78 - Tổng điểm 4500

•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 16:52:19
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 19:18:58
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 13:22:20
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:53:00
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 13:17:56
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:13:20
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 17:01:52
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 17:06:10
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 12:52:16
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 19:20:07

Luyện văn - Tiếng Việt

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 19:29:02
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 21:55:29
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 20:42:16
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:32:42
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 20:15:06
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 19:46:12
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:30:30
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:35:17
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:25:56
•๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 19:19:03

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-03 20:48:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-10 21:51:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:44:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 19:49:13