Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn văn thiện nhân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn văn thiện nhân

nguyễn văn thiện nhân
dung vao nha cua bo Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 4.49 - Tổng điểm 808

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 6.77 - Tổng điểm 1962

nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 16:42:26
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 16:16:58
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 95: oanh, oach (doanh, hoạch)
Lần cuối làm bài: 2018-05-28 11:23:14
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 20:50:25

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 8.15 - Tổng điểm 978

nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 20:21:09
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 16:39:04
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 20:16:51
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 20:17:52
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 20:13:24
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 16:48:25
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 16:32:51

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-22 18:59:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-01 11:43:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-26 15:12:46