Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn văn thiện nhân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn văn thiện nhân

nguyễn văn thiện nhân
dung vao nha cua bo Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 20:50:25
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 95: oanh, oach (doanh, hoạch)
Lần cuối làm bài: 2018-05-28 11:23:14
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 16:16:58
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 16:42:26

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 16:32:51
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 16:48:25
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 20:13:24
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 20:17:52
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 20:16:51
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 16:39:04
nguyễn văn thiện nhân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 20:21:09

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-22 18:59:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-01 11:43:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-26 15:12:46