Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyenxuyen1307. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyenxuyen1307

nguyenxuyen1307
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

22 -Trung bình 4.53 - Tổng điểm 4345

nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 21:32:17
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:20:54
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số (13 - 5)
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 10:56:11
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 21:53:58
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 20:57:38
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo : Lít
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 21:48:47
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 21:55:28
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 15:47:51
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 15:32:25
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:40:42

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 5.19 - Tổng điểm 831

nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa ngọc lan
Lần cuối làm bài: 2018-06-28 16:31:43
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 21:44:44
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-05-10 21:16:21
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 20:49:47

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 8.50 - Tổng điểm 85

Điểm thi

nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-29 09:06:55
nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-15 11:39:44
nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-01 16:46:03
nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-01 21:20:56
nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-22 21:26:40
nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-11 21:25:11
nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-11 16:43:56
nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-13 21:53:04
nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-13 21:20:13
nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-12 11:08:02
nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-09 18:32:06