Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyenxuyen1307. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyenxuyen1307

nguyenxuyen1307
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-11 21:25:11
nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-11 16:43:56
nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-13 21:53:04
nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-13 21:20:13
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-12 11:08:02
nguyenxuyen1307 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-09 18:32:06

Luyện toán

13 -Trung bình 4.18 - Tổng điểm 3555

nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-05-19 07:43:14
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-06-10 10:59:03
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 18:45:51
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 21:47:26
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-06-09 17:32:27
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 21:46:44
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 12:06:40
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 21:50:32
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 09:56:08
nguyenxuyen1307 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 10:29:03