Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Me~Me~Cherry. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Me~Me~Cherry

Me~Me~Cherry
Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà của tớ,nơi chúng mình có thể kết bạn ,tâm sự với nhau.À,mình kết bạn không phân biệt tuổi tác nha!...

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 08:27:24
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 13:41:59
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:29:41
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 20:47:18
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 08:20:06
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 07:50:23

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:29:04
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 15:31:18
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:05:35
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 20:07:29
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 13:41:39
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 13:45:55
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Sức khỏe
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 13:53:19
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 20:35:44
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:35:26

Luyện Tiếng Anh

25 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2500

Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 22:03:33
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 13:16:30
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 11:32:52
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 15:44:56
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 19:31:16
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 20:11:13
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 20:22:37
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 13:40:02
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 11:19:27
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 22:18:50
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 22:25:40
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 11:24:26
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 19:27:28
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 11:28:07
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 11:33:54
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 20:25:25
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 20:17:50
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 20:23:33
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 13:20:06
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 13:25:43
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 13:30:43
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 13:32:56
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 13:36:19
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 17:40:36
Me~Me~Cherry đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 22:13:59

Điểm thi

Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-01 11:38:02
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-26 21:21:28
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-26 20:54:41
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-23 09:59:23
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-20 06:44:56
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-20 18:31:55
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-06 15:59:55
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-30 21:38:03
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-08 15:30:19
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-18 15:24:22
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-18 15:17:06
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-18 14:47:48
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-18 06:17:53
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-17 19:40:54
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-17 19:37:35
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-17 19:33:58
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-17 18:51:22
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-10 16:56:23
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-10 15:44:02
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-09 17:34:50
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-09 17:25:41
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-03 09:55:05
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-01 18:28:16
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-01 18:09:11
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-14 11:45:43
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-13 18:31:57
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-06 16:12:10
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-07-06 16:04:15
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-06 15:57:28
Me~Me~Cherry làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:28:52