Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyenxuantramy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyenxuantramy

nguyenxuantramy
Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà của tớ,nơi chúng mình có thể kết bạn ,tâm sự với nhau.À,mình kết bạn không phân biệt tuổi tác nha!...

Luyện toán

1 -Trung bình 4.72 - Tổng điểm 378

nguyenxuantramy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:29:41

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 6.37 - Tổng điểm 382

nguyenxuantramy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 15:31:18
nguyenxuantramy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:29:04

Luyện Tiếng Anh

14 -Trung bình 9.33 - Tổng điểm 1679

nguyenxuantramy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 22:13:59
nguyenxuantramy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 17:40:36
nguyenxuantramy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 20:23:33
nguyenxuantramy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 20:25:25
nguyenxuantramy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 11:33:54
nguyenxuantramy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 11:28:07
nguyenxuantramy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 19:27:28
nguyenxuantramy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 11:24:26
nguyenxuantramy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 22:25:40
nguyenxuantramy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 22:18:50

Điểm thi

nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-06 15:59:55
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-30 21:38:03
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-08 15:30:19
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-18 15:24:22
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-18 15:17:06
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-18 14:47:48
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-18 06:17:53
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-17 19:40:54
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-17 19:37:35
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-17 19:33:58
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-17 18:51:22
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-10 16:56:23
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-10 15:44:02
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-09 17:34:50
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-09 17:25:41
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-03 09:55:05
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-01 18:28:16
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-01 18:09:11
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-14 11:45:43
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-13 18:31:57
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-06 16:12:10
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-07-06 16:04:15
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-06 15:57:28
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:28:52
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:16:54
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:05:25
nguyenxuantramy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-06 10:59:08