Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Văn Tuấn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 3.09 - Tổng điểm 432

Nguyễn Văn Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 20:55:52
Nguyễn Văn Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 16:21:22

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 5.85 - Tổng điểm 936

Nguyễn Văn Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:04:36
Nguyễn Văn Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 16:10:08
Nguyễn Văn Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn dịch, thuốc lá
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 16:06:15
Nguyễn Văn Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 13:35:11
Nguyễn Văn Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 18:03:09
Nguyễn Văn Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 16:19:01
Nguyễn Văn Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 16:16:24

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi