Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyenvankhoi196a. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyenvankhoi196a

nguyenvankhoi196a
chính thức bỏ olm

Luyện toán

5 -Trung bình 8.65 - Tổng điểm 519

nguyenvankhoi196a đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 20:45:59
nguyenvankhoi196a đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 20:44:00
nguyenvankhoi196a đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-15 19:21:35
nguyenvankhoi196a đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 20:39:57
nguyenvankhoi196a đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 06:16:06

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 50

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyenvankhoi196a làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-11-29 20:58:27
nguyenvankhoi196a làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-29 20:55:59
nguyenvankhoi196a làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-29 20:55:01
nguyenvankhoi196a làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-11-29 20:53:15