Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa

OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa
công cha nghĩa mẹ bao la vô bờ bến mà bất cứ người con nào cũng cần phải ghi nhớ nằm lòng về đức hi sinh cao cả tuyệt vời không gì có thể diễn tả được thành lời. Trong cuộc sống hiện đại xô bồ ngày nay, đã bao lần ta dừng lại, sống chậm lại vài giây để chiêm nghiệm lại giá trị đích thực của hai tiếng gọi thân thương "gia đình" chưa? Một thứ tình cảm gắn kết thiêng liêng, một đại dương to lớn của tình cha nghĩa mẹ nuôi nấng ta thành tài tới ngày hôm nay.

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-09-12 11:28:51
OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-10-08 07:46:29
OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 07:41:18
OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 17:43:31
OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 11:27:29

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 13:29:46
OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 22:07:34

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-23 20:55:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-06 15:08:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-12 16:05:01
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-12 16:03:21