Vũ Đình Lâm

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Vũ Đình Lâm
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

chiều rộng của mảnh vườn là: 56x5/8=35m                                               diện tích mảnh vườn đó là: 56x35=1960m2