Nguyễn Tuấn Kiệt

Giới thiệu về bản thân

tâu yêu mày....^^Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a) Cỡ giày  có nhiều học sinh trong lớp mang nhất là :  Cỡ giày 38

b) Cỡ giày  có đúng 2 học sinh trong lớp đang mang là : Cỡ giày 36; 40; 42.

a) Những tỉnh (thành phố)  có số ca nhiễm trong ngày 27/2/2022 lớn hơn 2 800 ca là :Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hưng Yên, Bắc Ninh, Nghệ An.

 

b) Tỉnh  có số ca nhiễm Covid 19 cao nhất từ ngày 29/4/2021 đến ngày 27/2/2022 là : Hà Nội

   

ΔABC và  ΔDBC có :

Góc BAC = góc BDC 

AB=DB

Góc ABC = Góc DBC 

=> ΔABC = ΔDBC (g.c.g)

a.

5/7.5/11+5/7.6/11-5/7.4/11=5/7. (5/11+6/11-4/11 )=5/7.7/11=5/11

b.

1,2-32 +7,5 :3 = 1,2 -9 +2,5 =-5,3