Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học)

Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học)
ai chs nro sv6 thi kb vs mk nha
  • Tên: Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học)
  • Đang học tại: Trường THCS Ninh Phúc
  • Địa chỉ: Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình
  • Điểm hỏi đáp: 121SP, 1GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 3SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

21 -Trung bình 7.68 - Tổng điểm 2458

Lần cuối làm bài: 2020-01-10 17:19:36
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 17:33:25
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 17:20:44
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 17:13:49
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 17:06:12
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 17:01:21
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 16:51:02
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 16:47:56
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 16:45:43
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 16:40:08

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 19:53:47
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:50:30

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 8.33 - Tổng điểm 500

Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 15:21:16
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 20:42:16
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 22:24:37
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 20:34:28
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 21:18:49

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-17 20:44:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-22 10:46:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-01 17:38:33
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-09 15:41:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-08 08:16:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-01 17:16:03
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-01 17:10:51
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-05 16:11:10