Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng)

Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng)
Ai chơi ngọc rồng thì kết bạn mới mình

Luyện toán

1 -Trung bình 3.80 - Tổng điểm 418

Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 16:04:07

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:50:30

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 8.33 - Tổng điểm 500

Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 15:21:16
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 20:42:16
Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 22:24:37
Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 20:34:28
Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 21:18:49

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-01 17:38:33
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-09 15:41:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-08 08:16:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-01 17:16:03
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-01 17:10:51
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-05 16:11:10