Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học)

Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học)
ai chs nro sv6 thi kb vs mk nha
  • Tên: Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học)
  • Đang học tại: Trường THCS Ninh Phúc
  • Địa chỉ: Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình
  • Điểm hỏi đáp: 105SP, 1GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 17:01:21
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 16:51:23
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 17:06:12
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 17:13:49
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 15:32:48
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 17:17:11
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 17:20:20
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 08:19:16
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 08:14:38
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 17:20:44
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 17:03:23
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 17:08:25
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 16:58:07
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 17:13:00
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 16:40:08
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 16:45:43
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 16:47:56
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 16:51:02
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 17:33:25
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 17:19:36
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 16:04:07

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:50:30
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 19:53:47

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 21:18:49
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 20:34:28
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 22:24:37
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 20:42:16
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 15:21:16

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-17 20:44:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-22 10:46:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-01 17:38:33
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-09 15:41:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-08 08:16:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-01 17:16:03
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-01 17:10:51
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-05 16:11:10