Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đình Toàn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đình Toàn

Nguyễn Đình Toàn
Mọi người giúp mình mỗi ngày nha Các bạn trên 11 điểm tiếp tục tk mk mỗi ngày 3 cái nha. Ai tick thì mình tick lại. Cái bạn giúp mình trên 2500 điểm nha.

Luyện toán

40 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4000

Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 12:04:12
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-07 13:37:51
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 14:16:50
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 15:43:20
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-03-23 17:32:26
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 06:04:39
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 10:23:54
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-03-06 12:10:18
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-12-20 11:44:31
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 10:54:07
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 16:53:07
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 16:46:53
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 12:36:08
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 17:09:26
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 17:03:52
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-04-25 18:47:58
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 17:03:33
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 17:11:53
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 17:15:06
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 18:09:37
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 18:30:02
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 21:52:18
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 16:47:59
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 22:01:29
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 18:35:42
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 22:07:35
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-07 17:22:46
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-05-18 22:51:14
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 12:15:28
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 12:34:06
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-14 21:39:58
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-16 22:43:46
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 22:29:52
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 22:11:46
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 22:15:02
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 22:04:58
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 18:33:45
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-03-28 13:26:00
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 16:50:35
Nguyễn Đình Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 16:56:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-24 21:19:49
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-23 16:47:04
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-22 17:11:27
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-22 17:05:36
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-22 17:04:36
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-22 17:02:42
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-19 17:00:32
Điểm cao nhất: 9.3, Nộp bài lúc 2017-11-19 16:58:30
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-19 16:52:48
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-14 14:09:12
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-14 14:06:50
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-14 13:32:37
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-12 17:23:47
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-11 15:58:04
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-11 15:55:41
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-11 14:34:49
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-10 18:32:31
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-10 17:18:20
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-10 13:07:07
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-10 13:03:30
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-10 12:36:56
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-09 17:20:58
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-09 17:19:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-09 17:14:12
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-09 17:04:16
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-08 17:47:03
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-08 17:42:16
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-08 17:39:31
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-08 17:36:44
Nguyễn Đình Toàn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-08 17:32:51