Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với #NTD~▄︻̷̿┻̿═━一. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

#NTD~▄︻̷̿┻̿═━一

#NTD~▄︻̷̿┻̿═━一
~▄︻̷̿┻̿═━一 ░░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄▃ ▂▄▅█████████▅▄▃▂ I███████████████████]. ◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤… O====[==============>

Luyện toán

9 -Trung bình 7.82 - Tổng điểm 1017

#NTD~▄︻̷̿┻̿═━一 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:22:48
#NTD~▄︻̷̿┻̿═━一 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 20:57:32
#NTD~▄︻̷̿┻̿═━一 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:30:36
#NTD~▄︻̷̿┻̿═━一 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 20:28:37
#NTD~▄︻̷̿┻̿═━一 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:34:37
#NTD~▄︻̷̿┻̿═━一 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 20:16:41
#NTD~▄︻̷̿┻̿═━一 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 16:41:16
#NTD~▄︻̷̿┻̿═━一 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 16:40:00
#NTD~▄︻̷̿┻̿═━一 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 08:08:09

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

#NTD~▄︻̷̿┻̿═━一 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 18:23:17
#NTD~▄︻̷̿┻̿═━一 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 16:20:30
#NTD~▄︻̷̿┻̿═━一 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 09:21:07

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-09 19:56:05
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-31 17:12:49
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-10-19 22:20:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-19 21:47:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-15 20:41:58
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:49:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:47:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:46:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:44:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:42:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:40:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:39:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:38:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:37:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-26 09:33:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-26 09:32:21