Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn thị huyền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn thị huyền

nguyễn thị huyền
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 6.18 - Tổng điểm 1113

nguyễn thị huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2017-05-04 22:31:40
nguyễn thị huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 20:43:11
nguyễn thị huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp C.C.C
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 21:47:18
nguyễn thị huyền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình dạng tích (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 19:47:01

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyễn thị huyền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-23 21:52:04
nguyễn thị huyền làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-20 22:25:40
nguyễn thị huyền làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 22:23:24
nguyễn thị huyền làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-16 21:16:33
nguyễn thị huyền làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-16 21:11:11