Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ánh

Nguyễn Ánh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

6 -Trung bình 8.57 - Tổng điểm 600

Nguyễn Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 20:13:03
Nguyễn Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 12:04:10
Nguyễn Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 13:31:54
Nguyễn Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:48:39
Nguyễn Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 14:44:09
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 14:43:33

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.30 - Tổng điểm 66

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 7.00 - Tổng điểm 210

Nguyễn Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 17:08:48
Nguyễn Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:48:42

Điểm thi

Nguyễn Ánh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-04 20:19:36
Nguyễn Ánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-15 12:05:51
Nguyễn Ánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-12 21:55:04
Nguyễn Ánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-11 14:31:31
Nguyễn Ánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-11 12:48:15