Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thanh Tuyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thanh Tuyen

Thanh Tuyen
chao mung cac ban qua tham quan nha minh

Luyện toán

2 -Trung bình 6.37 - Tổng điểm 382

Thanh Tuyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 20:31:17
Thanh Tuyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 07:43:15

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 6.88 - Tổng điểm 413

Thanh Tuyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (kiểm tra viết)
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 10:30:11
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 08:22:21
Thanh Tuyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 08:50:48

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 3.60 - Tổng điểm 36

Điểm thi