Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thanh Sang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thanh Sang

Nguyễn Thanh Sang
Mong các bạn giúp đỡ cho mình nhé! Hihi!

Luyện toán

0 -Trung bình 6.50 - Tổng điểm 195

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thanh Sang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-20 19:36:03
Nguyễn Thanh Sang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-20 19:28:50
Nguyễn Thanh Sang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-17 12:03:24
Nguyễn Thanh Sang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-18 19:27:59