Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Tan Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Tan Dung

Nguyen Tan Dung
Tôi có thể tính được chuyển động của các thiên thể, nhưng không tính được sự điên rồ của con người ----Issac Newton----

Điểm thi

Nguyen Tan Dung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-14 21:26:58

Luyện toán

11 -Trung bình 6.74 - Tổng điểm 1618

Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải dựa trên biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 19:46:48
Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 08:52:10
Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 08:53:34
Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 08:54:33
Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 08:55:15
Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 08:55:54
Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 08:56:37