Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Tan Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Tan Dung

Nguyen Tan Dung
Tôi có thể tính được chuyển động của các thiên thể, nhưng không tính được sự điên rồ của con người ----Issac Newton----

Điểm thi

Nguyen Tan Dung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-14 21:26:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-14 19:57:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-14 19:54:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-04-16 20:34:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-04-16 20:29:18
Nguyen Tan Dung làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-27 21:51:31
Nguyen Tan Dung làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-27 21:46:13
Nguyen Tan Dung làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-04-16 19:16:47

Luyện toán

4 -Trung bình 6.25 - Tổng điểm 750

Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải dựa trên biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-04-06 01:11:31
Nguyen Tan Dung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 19:46:48