Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Sỹ Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Sỹ Dũng

Nguyễn Sỹ Dũng
Chào các bạn đã đến thăm nhà mình! Ai đã vào đây cho mình một cái đề nghị kết bạn nhé.

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Sỹ Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 20:25:49

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Sỹ Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 19:21:01

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Sỹ Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-28 19:02:43
Nguyễn Sỹ Dũng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-03 10:42:33