Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Quốc Huy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Quốc Huy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Quốc Huy
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 13:57:06

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Nguyễn Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 15:43:54
Nguyễn Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Present tenses (review) & Present simple for future
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 12:15:18
Nguyễn Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Shocking news
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 13:51:44
Nguyễn Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Passive voice (review) & Past perfect
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:20:40
Nguyễn Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 10:41:20
Nguyễn Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 14:14:29

Điểm thi

Nguyễn Quốc Huy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-08-01 20:19:02