Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Như Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Như Ngọc

Nguyễn Như Ngọc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Như Ngọc
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

116 -Trung bình 8.67 - Tổng điểm 14660

Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 07:49:55
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 11:44:56
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 12:24:34
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 13:15:13
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 11:40:21
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 13:07:14
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 13:00:38
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 08:43:52
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 13:25:12
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 13:17:12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 60

Điểm thi

Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-29 13:27:58
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-29 13:20:31
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-29 13:14:04
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-26 12:28:08
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-26 12:15:44
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.3 điểm
Điểm cao nhất: 9.3, Nộp bài lúc 2019-12-25 12:07:33
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-25 11:57:11
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-25 11:50:21
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-21 16:26:41
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-01 12:59:47
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 12:52:12
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-01 12:40:01
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-24 17:35:14
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-24 08:06:06
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-24 07:59:01
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-24 07:47:48