Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Như Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Như Ngọc

Nguyễn Như Ngọc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Như Ngọc
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

116 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11600

Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 07:40:17
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 08:49:28
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 12:08:06
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 08:50:43
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 17:52:38
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 19:15:02
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 19:36:07
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 18:51:08
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 08:14:46
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 11:04:36
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 18:04:22
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:29:22
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 19:40:22
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 12:20:53
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 19:50:31
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 19:48:37
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 10:57:43
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 17:11:07
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 10:42:45
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 12:17:30
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 18:58:05
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:26:40
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 19:55:27
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 20:05:09
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 09:04:13
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 08:54:08
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 14:01:00
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 13:57:54
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 14:49:26
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 08:49:46
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 11:59:55
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 13:10:25
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 11:44:56
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 13:15:13
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 07:49:55
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 12:23:15
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 13:00:38
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 07:45:11
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 12:26:22
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 08:43:52
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 12:24:34
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 12:01:03
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 12:12:32
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 20:22:37
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 11:53:06
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 20:28:22
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa ba chữ
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 10:54:37
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất kết hợp của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 11:06:51
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 18:23:09
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:53:24
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 12:11:25
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:59:13
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 10:09:33
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 10:27:53
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 10:02:52
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 10:33:24
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 17:17:14
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất kết hợp của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 07:16:28
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 11:47:27
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề -xi-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 07:30:10
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 07:38:06
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 07:50:37
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 08:06:12
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 12:42:12
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 19:58:57
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 08:58:33
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 20:19:35
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 13:17:12
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 11:40:21
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 13:25:12
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tổng cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 09:08:14
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 11:42:34
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số cho một tích
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 11:51:25
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tích cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 11:58:45
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 12:08:33
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 12:08:51
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 12:23:42
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 12:07:34
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 12:47:57
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 14:40:42
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 10:55:56
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 18:18:50
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 18:20:37
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 18:26:34
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 11:53:26
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 12:27:52
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 11:48:33
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 12:30:21
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 12:37:34
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 10:56:04
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 12:09:54
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 11:17:32
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 12:18:02
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 12:09:22
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 10:47:04
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 14:34:39
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 12:56:49
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 12:51:56
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 14:33:32
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 10:53:42
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 11:00:18
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 12:06:55
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 07:29:09
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 10:36:57
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 08:38:56
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 12:21:24
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 20:14:01
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 12:18:36
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 10:33:16
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 07:32:11
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 11:43:31
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:37:13
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:48:28
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 12:46:34
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 10:48:40
Nguyễn Như Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 13:07:14

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-29 13:27:58
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-29 13:20:31
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-29 13:14:04
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-26 12:28:08
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-26 12:15:44
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.3 điểm
Điểm cao nhất: 9.3, Nộp bài lúc 2019-12-25 12:07:33
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-25 11:57:11
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-25 11:50:21
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-21 16:26:41
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-01 12:59:47
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 12:52:12
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-01 12:40:01
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-24 17:35:14
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-24 08:06:06
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-24 07:59:01
Nguyễn Như Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-24 07:47:48