Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Nguyên Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Nguyên Đạt

Nguyễn Nguyên Đạt
Chào mừng mọi người ghé thăm nhà của mình.

Luyện toán

0 -Trung bình 3.80 - Tổng điểm 38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Nguyên Đạt làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-26 21:30:13
Nguyễn Nguyên Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-21 21:12:20
Nguyễn Nguyên Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-21 21:10:09
Nguyễn Nguyên Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-21 21:08:55
Nguyễn Nguyên Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-21 21:07:45
Nguyễn Nguyên Đạt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-21 21:04:11