Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Dũng

Nguyễn Ngọc Dũng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Nguyễn Ngọc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-09 21:34:52
Nguyễn Ngọc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-09 21:32:21
Nguyễn Ngọc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-09 21:25:42
Nguyễn Ngọc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-09 21:21:29
Nguyễn Ngọc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-09 20:58:09
Nguyễn Ngọc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-09 20:56:52
Nguyễn Ngọc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-09 20:54:56
Nguyễn Ngọc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-09 20:50:28
Nguyễn Ngọc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-24 20:14:15
Nguyễn Ngọc Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 21:26:30

Luyện toán

2 -Trung bình 6.82 - Tổng điểm 341

Nguyễn Ngọc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến ước số, bội số
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 22:00:57
Nguyễn Ngọc Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2017-03-04 19:31:40