Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL)

Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL)
Cho mình hỏi Avatar của mình là Yada Toka hay Rem? Nhưng ai cũng là best waifu của mình :))

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 12:17:48
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 12:36:45
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 12:25:46
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-08-24 22:01:19

Luyện văn - Tiếng Việt

38 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3800

Lần cuối làm bài: 2020-04-01 11:25:40
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:34:50
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:48:56
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 21:33:44
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 21:43:37
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 10:53:51
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:43:19
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 11:20:33
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 18:52:03
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sầu riêng. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:23:01
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:37:33
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:09:13
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:21:59
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:46:26
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 22:07:16
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 22:36:38
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chợ Tết. Phân biệt s/x, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 23:09:56
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 23:50:57
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 20:53:37
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 21:07:53
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 21:11:27
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 21:18:11
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 23:10:18
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 00:00:12
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 00:08:24
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 18:13:35
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 18:17:32
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 23:07:30
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 23:12:07
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 22:22:53
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 23:02:12
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 21:22:19
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 23:21:52
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 19:00:03
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 22:41:57
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 21:14:17
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 22:37:49
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 17:52:11

Luyện Tiếng Anh

45 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4500

Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 11:02:48
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 21:31:50
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 21:46:46
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 09:21:59
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:05:15
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 10:59:41
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 18:12:58
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:55:07
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:08:11
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Tet?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 10:59:18
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 11:14:20
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /cl/ - /fl/
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 22:04:10
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 15:16:48
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 14:03:08
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 09:51:59
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 20:42:50
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 20:45:31
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 21:23:08
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 21:28:27
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 18:24:31
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 23:19:57
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 23:18:22
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 22:27:30
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 22:32:39
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 21:26:21
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 21:29:10
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 23:27:49
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 23:26:48
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 19:14:28
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 19:19:03
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 21:26:16
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2020-08-23 10:58:45
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 22:20:44
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 22:32:25
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 21:55:31
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 17:39:51
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2020-08-23 11:05:47
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2020-08-24 15:31:15
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-08-24 16:01:31
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 11:45:07
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2020-08-27 12:16:37
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 12:03:09
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 12:06:18
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-12-10 23:20:24
Nguyễn Minh Sơn (тεam ASL) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2021-01-05 19:38:36

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-08-26 18:39:46