Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Khánh Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Khánh Linh

Nguyễn Khánh Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 7.30 - Tổng điểm 73

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 8.20 - Tổng điểm 164

Nguyễn Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 22:15:44

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 23:22:13

Điểm thi

Nguyễn Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-03 22:44:42
Nguyễn Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-03 22:40:05
Nguyễn Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-02 23:01:42
Nguyễn Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-20 22:42:31
Nguyễn Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-10-23 20:47:17