Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyển Huy Bảo An. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyển Huy Bảo An

Nguyển Huy Bảo An
https://shopchinhthuc.vn/acc/229177 https://shopchinhthuc.vn/acc/231786 https://shopchinhthuc.vn/acc/229190 https://shopchinhthuc.vn/acc/226901 https://shopchinhthuc.vn/acc/217424https://shopchinhthuc.vn/acc/201370 https://shopchinhthuc.vn/acc/166399 https://shopchinhthuc.vn/acc/229176 https://discord.gg/tugUUT

Luyện toán

148 -Trung bình 6.44 - Tổng điểm 19959

Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 20:34:02
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:16:19
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:02:59
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 36 + 15
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 20:10:19
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 20:04:19
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:53:23
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 26 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:16:26
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:44:36
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:02:46
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:05:40

Luyện văn - Tiếng Việt

42 -Trung bình 5.94 - Tổng điểm 6293

Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:33:03
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 20:05:38
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 19:46:55
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 15:17:46
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 19:23:43
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Động từ
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 19:45:57
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 19:44:43
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 19:34:42
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 19:34:29
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 19:30:49

Luyện Tiếng Anh

56 -Trung bình 8.25 - Tổng điểm 6600

Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 20:39:12
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 20:38:25
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 20:30:02
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:04:00
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 08:19:04
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 15:24:14
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:36:25
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:32:05
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:05:00
Nguyển Huy Bảo An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 20:25:41

Điểm thi

Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-10 16:49:08
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-12 20:32:04
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-12 20:23:00
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-19 19:59:59
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-19 19:52:36
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-11 19:54:53
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-23 14:54:15
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-19 08:04:34
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-17 16:42:58
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 19:15:13
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-23 19:18:47
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-19 19:09:51
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-12 19:17:27
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-12 19:10:55
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-12 19:05:03
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 19:31:05
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-03 20:32:00
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-03 20:15:36
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-29 19:56:33
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 19:23:40
Nguyển Huy Bảo An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 19:14:40