Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyenhongvan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyenhongvan

nguyenhongvan
chào mừng các bạn đến với nhà của mình chúng ta cùng góp sức xây dựng oline math

Điểm thi

nguyenhongvan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-13 21:07:20
nguyenhongvan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 20:22:42
nguyenhongvan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 20:14:05

Luyện toán

10 -Trung bình 6.70 - Tổng điểm 1877

nguyenhongvan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2014-08-20 15:37:37
nguyenhongvan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2014-08-22 10:44:01
nguyenhongvan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2014-08-29 16:59:48
nguyenhongvan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2014-09-07 13:47:01
nguyenhongvan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2014-08-23 14:27:52
nguyenhongvan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-08-25 11:15:42
nguyenhongvan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm thừa số, số bị chia hoặc số chia trong phép nhân, chia
Lần cuối làm bài: 2014-08-27 10:16:22
nguyenhongvan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2014-08-30 10:58:56
nguyenhongvan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2014-08-30 10:46:22
nguyenhongvan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2014-11-04 19:54:02