Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn đức thịnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn đức thịnh

Nguyễn đức thịnh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Nguyễn đức thịnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-23 20:07:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-19 22:07:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-19 21:27:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-19 21:19:35
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-19 20:01:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-18 22:08:15
Nguyễn đức thịnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-18 21:57:51
Nguyễn đức thịnh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-18 21:42:10
Nguyễn đức thịnh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-18 21:32:07
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-05-14 09:27:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-14 09:12:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-14 09:08:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-14 09:06:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-14 09:03:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-14 09:00:45
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-13 20:54:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-13 20:43:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-13 20:39:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-13 20:36:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-13 20:33:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-13 20:30:32
Nguyễn đức thịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-13 20:12:32
Nguyễn đức thịnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-13 20:09:12
Nguyễn đức thịnh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-13 09:04:20
Nguyễn đức thịnh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-13 09:00:28
Nguyễn đức thịnh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-13 08:57:31
Nguyễn đức thịnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-13 08:51:45
Nguyễn đức thịnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-13 08:48:45
Nguyễn đức thịnh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-13 08:42:43

Luyện toán

0 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 120