Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hoàng Châu Kiên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hoàng Châu Kiên

Nguyễn Hoàng Châu Kiên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

50 -Trung bình 4.10 - Tổng điểm 8902

Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 20:37:08
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 19:01:35
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:01:04
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 19:03:34
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 16:42:21
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:58:18
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 20:43:46
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:38:39
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:22:10
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 19:31:10

Luyện văn - Tiếng Việt

186 -Trung bình 7.10 - Tổng điểm 22513

Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:35:51
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 20:29:00
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 20:26:58
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 20:20:20
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 19:49:07
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:47:40
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:40:29
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 19:41:03
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 19:35:01
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:09:28

Luyện Tiếng Anh

51 -Trung bình 6.81 - Tổng điểm 8782

Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 20:14:44
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:01:32
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:38:01
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 19:22:35
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:36:07
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:41:37
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:38:20
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:13:35
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:34:57
Nguyễn Hoàng Châu Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 19:22:30

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-14 19:53:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-10 20:21:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-10 20:13:34