Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Duy Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Duy Đạt

Nguyễn Duy Đạt
Chào mừng đến với nhà vô địch ^_^

Luyện toán

47 -Trung bình 8.81 - Tổng điểm 5462

Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các góc
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 21:59:18
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-24 21:06:07
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2017-05-14 17:19:22
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 08:03:39
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mốt và trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 21:43:23
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 21:31:19
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thu gọn, tìm bậc và tính giá trị của đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 21:36:44
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng, hiệu các đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 21:17:55
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 21:42:47
Nguyễn Duy Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về định lý Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 22:43:14

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-22 09:58:31
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-04 20:39:05
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-01 22:07:48
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-24 21:47:22
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-02 20:57:54
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:23:24
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:15:35
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:02:02
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 21:25:26
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 21:40:08
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-15 21:34:22
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-15 21:31:15
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-15 21:24:36
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 21:21:25
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-15 09:32:22
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-14 21:17:40
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 21:10:34
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 21:01:25
Nguyễn Duy Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-14 20:49:00