Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đồng Tố Hiểu Phong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đồng Tố Hiểu Phong

Đồng Tố Hiểu Phong
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

5 -Trung bình 6.40 - Tổng điểm 832

Đồng Tố Hiểu Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 20:02:02
Đồng Tố Hiểu Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 19:58:49
Đồng Tố Hiểu Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 22:46:32
Đồng Tố Hiểu Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 21:58:34
Đồng Tố Hiểu Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 21:07:45

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đồng Tố Hiểu Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 17:36:22

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.69 - Tổng điểm 683

Đồng Tố Hiểu Phong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 21:03:55

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-28 05:53:26
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-01 21:47:00