Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyendinhly. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyendinhly

nguyendinhly
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: nguyendinhly
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

58 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5800

nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 09:59:20
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:13:52
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:15:19
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:16:45
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 18:49:14
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 18:46:01
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:43:16
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:15:49
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 21:02:53
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:51:52
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 19:35:54
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:11:35
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:22:19
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:36:27
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:36:40
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:12:42
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:48:05
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 20:16:50
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:13:57
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:13:39
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:48:16
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 09:16:34
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:59:16
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 09:30:20
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 09:36:21
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:03:41
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:41:14
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số thập phân với một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:45:40
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 20:16:07
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 21:23:33
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 09:46:51
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 19:52:43
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:56:11
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 19:50:13
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 20:43:20
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-01 10:18:40
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 20:51:56
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 20:34:28
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 08:15:49
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 19:47:19
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 19:56:23
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét khối
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 20:01:43
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 20:50:13
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:03:21
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:22:00
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:46:27
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 20:51:10
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:55:23
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 09:06:39
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 15:06:44
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số đo thời gian với một số
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 11:40:26
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số đo thời gian cho một số
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 19:27:58
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 10:21:26
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 19:54:48
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 11:28:10
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 18:57:17
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo thể tích
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 20:23:04
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo diện tích và thể tích (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 19:52:03

Luyện văn - Tiếng Việt

73 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7300

nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:57:39
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:29:23
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 20:19:08
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 20:05:40
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 19:57:46
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:18:28
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thư gửi các học sinh. Quy tắc đánh dấu thanh
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:46:06
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:51:53
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 20:08:59
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 20:23:20
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:55:46
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 09:23:10
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 19:25:01
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 20:15:16
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 19:16:58
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Hòa bình
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 19:41:49
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 19:38:25
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:14:15
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:34:45
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:27:24
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 21:06:12
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:32:42
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:03:15
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:54:41
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 20:31:09
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:34:53
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 19:56:57
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:06:13
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:08:51
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trước cổng trời
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 19:56:30
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:03:13
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 20:03:29
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:52:06
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:45:06
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:55:22
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 19:55:56
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 19:23:23
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 20:14:39
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 09:41:27
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:35:12
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:30:39
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:07:48
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 19:07:05
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:10:59
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 19:48:51
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:47:35
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 19:36:53
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 20:43:27
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 09:54:00
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 15:49:49
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 19:57:58
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 15:54:40
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 09:18:50
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 15:16:54
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 08:36:18
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 10:12:57
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 20:56:10
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 20:05:43
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 10:16:34
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 08:25:47
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 08:21:47
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 08:40:04
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 20:01:35
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 09:17:46
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 15:09:55
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 15:00:25
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 19:33:28
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 09:41:45
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 19:33:30
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 19:36:18
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú đi tuần
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:19:59
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:27:46
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:40:23

Luyện Tiếng Anh

67 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6700

nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 20:11:19
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 19:45:28
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:27:40
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:01:58
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:06:12
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:13:07
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:19:19
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:20:48
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:13:08
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 19:45:36
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:42:30
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:15:07
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:27:24
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:52:47
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:01:39
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:35:47
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 09:45:33
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 19:11:00
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 19:32:11
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 20:48:07
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 20:54:36
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:24:59
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 20:05:15
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 20:11:35
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 20:56:08
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 10:23:48
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:57:45
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 09:22:17
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 19:28:30
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 09:11:03
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 08:26:54
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 19:19:31
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 19:14:47
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2020-01-28 20:01:43
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:13:08
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 20:01:11
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:47:15
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 20:47:01
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 20:17:21
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:40:11
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:49:36
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:43:02
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:51:02
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 19:39:50
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 08:24:23
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 20:03:14
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 15:11:02
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 14:45:22
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 14:54:45
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 18:57:25
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 19:50:10
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 19:58:05
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 19:27:30
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 09:33:11
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 09:45:26
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 20:00:11
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 09:38:10
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 19:00:32
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 19:28:06
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:33:51
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 19:45:01
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 17:21:19
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 19:40:00
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 20:07:40
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 19:35:51
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:39:01
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:19:58

Điểm thi

nguyendinhly làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-08 08:57:09
nguyendinhly làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-02-06 20:06:26
nguyendinhly làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-04 21:11:39
nguyendinhly làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-06 21:02:47
nguyendinhly làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-02 21:22:59