Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyendinhly. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyendinhly

nguyendinhly
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: nguyendinhly
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

38 -Trung bình 7.68 - Tổng điểm 5456

nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:03:41
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 09:36:21
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:46:27
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:09:43
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:16:45
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:56:11
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:15:19
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:13:52
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:48:05
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:48:16

Luyện văn - Tiếng Việt

48 -Trung bình 8.46 - Tổng điểm 5158

nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú đi tuần
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:19:59
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 20:43:27
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 19:36:53
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:47:35
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 19:48:51
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:10:59
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 19:07:05
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:07:48
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:30:39
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:35:12

Luyện Tiếng Anh

25 -Trung bình 9.35 - Tổng điểm 2993

nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:19:58
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:39:01
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:47:15
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 20:45:25
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:13:08
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:24:59
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 20:54:36
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 20:48:07
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 19:32:11
nguyendinhly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 19:11:00

Điểm thi

nguyendinhly làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-06 21:02:47
nguyendinhly làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-02 21:22:59